Onweer.. me no like !

Wow die klap was goed hard.
Lag 23.00 op bed.
Regen en onweer al vanaf 22.00 .. het hoost.
En die klap..
die was echt hard

Leave a comment